Kurzy

Momentálne neotváram žiadne skupinové kurzy, prebiehajú len individuálne hodiny

(prípadne 2-3 žiaci rovnakej úrovne v skupine). Počet hodín a čas po dohode so študentom.