Referencie

Profesionálne vedomosti, priateľský prístup, ochota pomôcť, ísť v ústrety, a záujem to sú pre mňa charakteristické črty spomínanej jazykovej školy. Možnosť navštevovať jazykový kurz, mne osobne veľmi pomohol začleniť sa do spoločnosti, ktorá neustále zdôrazňuje dôležitosť cudzích jazykov.
— Ivana Kokavcová
Angličtina hýbe svetom. Stretávam sa s tým skoro každý deň a dosť mi to treba. Keď som si zvolil jazykovú školu Optima, bolo to na odporúčanie. Dnes to hodnotím veľmi kladne a som spokojný.. Absolvoval som prípravu spoločne s ostatnými, neskôr individuálne, avšak vždy to bolo takou príjemnou a hravou formou. Dôležitý je hlavne ten krok nebáť sa komunikovať o všeličom aj napriek tomu , že to nemusí byť celkom gramaticky správne. Komunikácii sa prikladá veľký význam a nie je to len také učenie gramatiky. Ani som nevedel, že s mojou dosť skromnou slovnou zásobou sa dá toho tak veľa povedať. Ale to musí niekto tomu pomôcť a tu sa to podarilo. To však nebolo všetko. Moje dve deti som postupne zapísal tiež lebo viem, že im to bude v živote treba. A naučili sa toho prekvapivo veľa až tak , že na anglickom gymnáziu kde sú teraz, nemajú s angličtinou problém. A brána do sveta je otvorená.
— Miro Leitner
Ako bolo na angličtine? Ak by som to mala zhodnotiť jedným slovom, povedala by som že bolo fajn. Páčilo sa mi že to nebolo iba také suché učenie, ale že sme sa aj porozprávali. Na začiatku bola kratučká konverzácia ktorá nás strhla do rozprávania, a potom, keď začala už tá skutočná hodina, sme komunikovali najmä po anglicky. Keďže sme sa už rozhovorili nemali sme až taký veľký problém hovoriť anglicky, aj keď to bolo oveľa ťažšie ako v rodnom jazyku. Podľa môjho názoru je komunikácia kľúčom k naučeniu sa cudzieho jazyka. Tešilo ma že som sa naučila, pravdaže veľa nových a zaujímavých poznatkov, ale aj prerozprávať príbeh alebo opísať osobu bez nejakých výrazných problémov. Aj keď som bola iba v druhom a treťom semestri v jazykovej škole, oproti normálnej škole som vedela množstvo učiva dopredu, pričom sa tam učím angličtinu štyri roky!!! Skutočne sa mi to páčilo a vôbec som sa do toho nemusela nútiť ako pri iných mojich aktivitách. Veď koniec koncov, ja som si zvolila že tam chcem chodiť.
— Natália Leitnerová - Žiačka ZŠ
Absolvovala som 3 semestre výučby anglického jazyka v Jazykovej škole OPTIMA v Brezne, ktorú vedie Mgr. Dagmar Bullová. Jazykovú školu OPTIMA odporúčam všetkým, ktorí sa chcú učiť príjemnou a zábavnou formou : mali sme veľa konverzácie, pracovali sme s textami a vymýšľali sme veľa príbehov. Bola to zaujímavá skúsenosť. Mám syna pracujúceho v Anglicku a dúfam, že ho pôjdem v budúcnosti navštíviť a získané vedomosti si zdokonalím praxou – aj keď sa musím ešte veľa učiť.
— Beata Weissová