O nás

O nas

Z našej histórie

Jazyková škola Optima v Brezne bola založená v roku 1992 a nepretržite funguje až doteraz. Počas tohto 30 ročného obdobia sme sa venovali prevažne výučbe anglického jazyka a naše kurzy absolvovali stovky študentov z Brezna a širšieho okolia. Konverzáciu vyučovali zahraniční lektori a to nielen v triede, ale so študentami neformálne komunikovali na rôznych školských akciách.

Výhody našej jazykovej školy

  • miestna škola s dlhoročnou tradíciou a skúsenosťami
  • kvalifikovaní lektori
  • individuálny, profesionálny ale ľudský prístup ku každému študentovi
  • moderné učebnice s CD
  • bohatý didaktický a obrazový materiál
  • rôzne sady gramatických cvičení a testov
  • flexibilita

O čo sa snažíme?

Rozvíjať všetky jazykové zručnosti, hlavne naučiť študentov komunikovať v anglickom jazyku. Nesľubujeme nekriticky super rýchly postup bez námahy (ako niektoré iné jazykové školy), ale s dobrou motiváciou a snahou zo strany študenta naše skúsenosti a moderné spôsoby výučby zaručia, že budete rýchlo napredovať a dosiahnete želané výsledky.

Poloha jazykovej školy

V Brezne, 20 m od námestia, v budove Vzoru na Rázusovej ulici 4.

Ponúkame široký výber kurzov anglického jazyka vo všetkých vekových kategóriách.

Žiaci základnej školy

Získavajú u nás lepšie jazykové zručnosti, priestor na hlbšie osvojenie si anglického jazyka, ktoré im klasická trieda v základnej škole nemôže poskytnúť pre nedostatočný počet hodín na konverzáciu a veľký počet žiakov rôznych schopností v triede. My sa im venujeme individuálne a texty vyberáme podľa ich záujmu .

Študenti strednej školy

Pripravujeme ich hlavne na úspešné absolvovanie maturitných skúšok, poskytujeme hodiny konverzácie. Maturita z anglického jazyka v súčasnej dobe kladie na študentov oveľa vyššie nároky. Študent je testovaný z gramatiky, porozumenia čítaného textu, z posluchu, tvorby slov, rozšírenej slovnej zásoby, písania súvislého textu a z rozprávania Na rôznych typoch stredných škôl nie je rovnaká týždenná dotácia hodín anglického jazyka a to spôsobuje, že študenti nie sú vždy schopní zvládnuť nároky súčasnej podoby maturitnej skúšky. U nás im poskytneme dobrú prípravu všetkých hore uvedených testovaných jazykových zručností na úspešné zvládnutie maturitnej skúšky.

Kurzy pre dospelých

V súčasnej dobe je anglický jazyk, ako najpoužívanejší jazyk sveta, potrebný pre všetky vekové kategórie , či už pre prácu, dorozumenie sa na dovolenke, alebo surfovanie na internete. Ponúkame kurzy pre dospelých so zameraním na praktické využitie jazyka a efektívnu každodennú komunikáciu.